Leren golfen?

Golf is aan een leuke opmars bezig. De sport heeft het adagium dat het een elitair gebeuren is definitief van zich afgeschud, mede ook omdat het ledental van de clubs nogal drastisch terugliep. Iedereen mag tegenwoordig de golfbaan op en dus weet ook zo’n beetje iedereen wat een golfclub en een putter is. Voor de goede orde, met een putter wordt nu een keer niet de vogel bedoeld.

Een stabiele golfclub met pols vastheid

Zonder golfclub kom je niet ver en wordt het lastig om te kunnen putten bijvoorbeeld. En om goed te kunnen putten is een golfclub met goede grip ontzettend belangrijk. Juist als er geput moet worden, is een stabiele golfclub die pols vastheid biedt en zo weinig mogelijk rotatie van het blad van de golfclub ideaal. Verder is het ook een kwestie van de handen zo passief mogelijk houden, iets dat je kunt bewerkstelligen door de golfclub in de handpalmen te houden. Dit is, zo heeft onderzoek bewezen, biomechanisch de beste grip omdat de shaft dan precies in het verlengde van je onderarm.

Een zo goed als verticaal slagvlak

Putten met de putter blijkt overigens een vak apart. Voor de duidelijkheid, dit is de slag die wordt gedaan naar de hole. De putter heeft een zo goed als verticaal slagvlak, om een rollende bal te kunnen spelen. Behalve het materiaal vraagt goed kunnen putten vooral heel veel inzicht en het lezen van de situatie essentieel.

Maak met je vingertoppen contact met de grip

Heb je minder gevoel voor dergelijke situaties, dan kun je een goede grip met je golfclub krijgen door met de vingertoppen contact te maken met de grip. Ook op deze wijze kun je passieve handen houden en heel goed putten. In dat geval is er een lichte knik tussen shaft en de armen. Mooi voorbeeld dat deze manier werkt is de verwijzing naar Tiger Woods, die alleen door op deze wijze te putten en toch redelijk succesvol genoemd kan worden. 

En anders? Dan vraag je gewoon even de golfprofessional

Je zou, concluderend kunnen stellen dat spelers die de sport op gevoel beoefenen hun vingers gebruiken om te putten, bij technische spelers zit de crux met name in de palmen van de handen. Goed oefenen dus en anders even aan de golfprofessional bij de club vragen. Die kan je veel beter uitleggen welke golfclub je gebruikt en wat putten precies is.

Golfen